Tomtobsar Bränneriet

Följande arter har observerats (setts eller hörts) på eller från Bränneriets tomt sedan vår inflyttning 2002-01-15. Den första observationen skedde dock redan vid visningen av huset ett halvt år tidigare. Datum avser första observationsdatum.

Nr Art Datum
117 Tofsmes 2011-03-05
116 Blåhake 2010-10-08
115 Rörsångare 2010-05-30
114 Kornknarr 2010-05-22
113 Ängspiplärka 2009-04-22
112 Talltita 2008-08-12
111 Svartmes 2008-06-16
110 Stjärtmes 2008-04-19
109 Bivråk 2007-08-18
108 Tundrasädgås 2007-03-15
107 Brunsiska 2006-12-31
106 Havsörn 2005-09-10
105 Gråhäger 2005-07-08
104 Gök 2005-05-26
103 Rördrom 2005-05-02
102 Sädgås 2005-04-13
101 Forsärla 2005-03-31
100 Näktergal 2004-05-12
99 Hussvala 2004-05-06
98 Storspov 2004-04-21
97 Knölsvan 2004-03-28
96 Storskarv 2004-03-21
95 Storskrake 2004-03-21
94 Trana 2004-03-20
93 Kattuggla 2003-08-24
92 Sparvuggla 2003-08-16
91 Silltrut 2003-06-12
90 Gråtrut 2003-06-12
89 Knipa 2003-05-25
88 Lärkfalk 2003-05-24
87 Buskskvätta 2003-05-20
86 Trädgårdssångare 2003-05-17
85 Ärtsångare 2003-05-12
84 Göktyta 2003-05-07
83 Gulärla 2003-05-06
82 Vitkindad gås 2003-05-04
81 Grågås 2003-05-04
80 Kanadagås 2003-05-04
79 Stenskvätta 2003-05-03
78 Skogssnäppa 2003-04-25
77 Rödvingetrast 2003-04-19
76 Gräsand 2003-04-18
75 Dvärgbeckasin 2003-04-07
74 Enkelbeckasin 2003-04-03
73 Gråsparv 2003-03-22
72 Hämpling 2003-02-16
71 Varfågel 2003-02-06
70 Gråspett 2002-12-18
69 Bändelkorsnäbb 2002-12-17
68 Snösiska 2002-12-15
67 Sidensvans 2002-10-29
66 Råka 2002-09-01
65 Törnskata 2002-08-04
64 Vaktel 2002-06-01
63 Tornseglare 2002-06-01
62 Ladusvala 2002-05-31
61 Morkulla 2002-05-29
60 Rosenfink 2002-05-27
59 Trädlärka 2002-05-23
58 Härmsångare 2002-05-22
57 Törnsångare 2002-05-22
56 Grå flugsnappare 2002-05-22
55 Gransångare 2002-05-06
54 Rödstjärt 2002-05-05
53 Svartvit flugsnappare 2002-05-03
52 Trädpiplärka 2002-05-02
51 Svarthätta 2002-05-02
50 Lövsångare 2002-05-02
49 Mindre hackspett 2002-04-26
48 Rödhake 2002-04-26
47 Skogsduva 2002-04-25
46 Stare 2002-04-25
45 Bergfink 2002-04-24
44 Sångsvan 2002-04-20
43 Småfläckig sumphöna 2002-04-20
42 Taltrast 2002-04-17
41 Domherre 2002-04-11
40 Björktrast 2002-04-10
39 Gråsiska 2002-04-10
38 Järnsparv 2002-04-08
37 Skrattmås 2002-03-31
36 Sävsparv 2002-03-31
35 Fiskmås 2002-03-31
34 Dubbeltrast 2002-03-30
33 Sädesärla 2002-03-29
32 Stenknäck 2002-03-29
31 Sånglärka 2002-03-25
30 Tofsvipa 2002-03-25
29 Grönsiska 2002-03-22
28 Ringduva 2002-03-16
27 Spillkråka 2002-03-16
26 Gröngöling 2002-03-13
25 Bofink 2002-03-13
24 Sparvhök 2002-03-11
23 Fasan 2002-03-11
22 Steglits 2002-03-11
21 Ormvråk 2002-03-09
20 Nötväcka 2002-03-04
19 Gulsparv 2002-02-26
18 Större hackspett 2002-02-25
17 Koltrast 2002-02-25
16 Pilfink 2002-02-25
15 Trädkrypare 2002-02-23
14 Kungsörn 2002-02-12
13 Entita 2002-02-11
12 Kaja 2002-02-11
11 Talgoxe 2002-02-06
10 Skata 2002-02-06
9 Duvhök 2002-02-01
8 Nötskrika 2002-02-01
7 Fjällvråk 2002-01-26
6 Tamduva 2002-01-26
5 Korp 2002-01-23
4 Blåmes 2002-01-21
3 Kråka 2002-01-21
2 Grönfink 2002-01-21
1 Brun kärrhök 2001-06-20