Vårfåglarnas ankomstdatum

Flyttfåglarnas återkomst till Krusenberg efter vintern varierar något beroende på väderleken men är ofta förvånansvärt konstant. Nedan anges återkomstdatum (eller snarare första observationsdatum) 2002 - 2012 för några vanliga arter. Observera att individer av vissa arter som normalt är flyttfåglar - t ex bofink - kan stanna kvar under milda vintrar.

Våren 2006 var mycket sen och våren 2008 exceptionellt tidig vilket tydligt syns på ankomstdatum för de tidigast återvändande fåglarna.

Art 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bofink 13 mars 6 februari 19 mars 20 mars 30 mars 6 februari 21 mars 19 mars 21 mars 18 mars 18 mars
Ringduva 16 mars 17 mars 17 mars 28 mars 31 mars 6 mars 20 mars 18 mars 28 mars 2 mars 18 mars
Grågås 17 mars 24 mars 16 mars 25 mars 30 mars 12 mars 28 februari 13 mars 28 mars 22 mars 11 mars
Kanadagås 17 mars 24 mars 16 mars 1 april 30 mars 12 mars 28 februari 20 mars 28 mars 2 april 17 mars
Sånglärka 17 mars 17 mars 16 mars 28 mars 6 april 10 mars 11 mars 17 mars 29 mars 22 mars 12 mars
Tofsvipa 17 mars 20 mars 16 mars 23 mars 30 mars 12 mars 7 mars 15 mars 28 mars 24 mars 13 mars
Stare 22 mars 21 mars 21 mars 23 mars 2 april 12 mars 20 mars 16 mars 27 mars 19 mars 14 mars
Rödhake 25 mars 31 mars 2 april 7 april 1 april 15 mars 1 april 4 april 21 mars 4 april 24 mars
Sädesärla 29 mars 11 april 31 mars 3 april 9 april 29 mars 2 april 6 april 3 april 23 april 14 april
Enkelbeckasin 1 april 3 april 7 april 6 april 11 april 1 april 15 april 23 april 28 mars 11 april 13 april
Sothöna 4 april 4 april 10 april 12 april 19 april 22 april 1 april 10 april 15 april 11 april 10 april
Taltrast 4 april 18 april 15 april 7 april 19 april 19 april 14 april 11 april 16 april 5 april 3 april
Rödvingetrast 19 april 18 april 15 april 5 april 8 april 4 april 18 april 4 april 6 april   15 april
Fisktärna 25 april 26 april 30 april 16 april 27 april 9 maj 26 april 23 april 2 maj 25 april 22 april
Lövsångare 2 maj 6 maj 28 april 2 maj 5 maj 25 april 4 maj 30 april 4 maj 25 april 3 maj
Trädpiplärka 2 maj 12 maj 30 april 11 maj 24 april 14 april 29 april 30 april 29 april 8 maj 6 maj
Svartvit flugsnappare 3 maj 1 maj 29 april 29 april 29 april 26 april 29 april 29 april 28 april 29 april 3 maj
Buskskvätta 11 maj 11 maj 5 maj 6 maj 9 maj 28 april 8 maj 3 maj 4 maj 25 april 6 maj
Gulärla 11 maj 2 maj 30 april 2 maj 9 maj 27 april 30 april 3 maj 4 maj   6 maj
Näktergal 11 maj 8 maj 7 maj 17 maj 1 maj 9 maj 8 maj 12 maj 2 maj 15 maj 14 maj
Hussvala 12 maj 8 maj 24 april 13 maj 11 maj 11 maj 8 maj 30 april 18 maj 1 maj
Ladusvala 31 maj 2 maj 5 maj 28 april 12 maj 17 maj 10 maj 30 april 5 maj 18 maj 5 maj
Tornseglare 1 juni 11 maj 17 maj 17 maj 14 maj 26 maj 17 maj 13 maj 27 maj 25 maj